Visita de Droniberia a la Asamblea de la Comunidad de Madrid